+44(0) 1234 567 890 info@domainname.com

Kamis, 31 Oktober 2013

Fadilah Surah Al-Kahfi

09.09

Share it Please
Jum’at Merupakan hari yang utama atau sayyidul ayyam yang tentunya mempunyai kelebihan dibandingkan dengan hari lain. Diantara kelebihannya adalah dengan dilakukannya sholat fardhu jum’at pada siang harinya sehingga bagi kaum pria tidak lagi perlu melaksanakan sholat Zuhur. Shalat Jumat hukumnya wajib, berdasarkan dalil-dalil berikut:

Firman Allah Taala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli". (Q.S. Al-Jumuah:9).

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Was Salam,Hendaklah kaum-kaum itu berhenti dari meninggalkan shalat Jumat, atau (kalau tidak) Allah pasti mengunci hati mereka, kemudian mereka pasti menjadi orang-orang yang lalai. (H.R. Muslim).

Shalat Jumat adalah hak yang diwajibkan kepada setiap Muslim kecuali empat orang: Budak, wanita, anak kecil, atau orang sakit. (H.R. Abu Dawud).

Adapun amalan yang disunnahkan untuk diamalkan pada hari jumat antara lain adalah membaca surah Al-Kahfi. Berikut beberapa hadits yang menjelaskan keutamaan Membaca Surah Al-Kahfi Pada hari Jum’at:

* “Rasulullah bersabda: Barang siapa yang membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan meneranginya dengan cahaya dari Jumaat yang dia baca kepada Jumaat yang berikutnya.” (H.R Baihaqi).

* “Sesungguhnya barangsiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya ia akan diterangi oleh cahaya antara dua Jumaat.” (HR Hakim 3349).

Semoga Artikel ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan  kita semua menuju ridho ilahi. Amiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

0 komentar:

Posting Komentar

Temukan Kemudahan dan Keindahan Islam Setelah Membaca Artikel Kami. Berilah Komentar Atau Tinggalkan Pertanyaan Anda Sehingga Kita dapat Memperkuat Silaturrahim. Jazaakallahu Ahsanal Jazaa'

Populer Mingguan